Mijnspeciaalbier.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1.    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– MijnSpeciaalbier.nl: de online webshop waarop de producten worden aangeboden en verkocht.

– Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst op MijnSpeciaalbier.nl. 

– Producten: de speciaalbieren die op MijnSpeciaalbier.nl worden aangeboden en verkocht.

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen MijnSpeciaalbier.nl en de Klant waarbij MijnSpeciaalbier.nl zich verplicht om producten te leveren aan de Klant en de Klant zich verplicht om de overeengekomen prijs te betalen.

2.    Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MijnSpeciaalbier.nl en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door een bestelling te plaatsen op MijnSpeciaalbier.nl verklaart de Klant zich akkoord met deze voorwaarden.

3.    Aanbod en bestellen

Het aanbod van de Webshop bestaat uit een speciaalbier pakket die door de Klant zelf kan worden samengesteld met een inhoud van 6 bieren. Alle bestellingen van losse artikelen of pakketten met minder dan 5 bieren, zullen wij als ongeldig verklaren en het geld retournering naar de klant. 

De Klant kan een bestelling plaatsen door het samenstellen van een speciaalbier pakket en het invullen van de benodigde gegevens voor de levering.

De Webshop bevestigt de bestelling per e-mail aan de Klant. Indien de Klant geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij contact op te nemen met de Webshop.

4.    Prijzen en betaling

De prijzen van de Producten en de speciaalbier pakketten worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen.

De basis prijs van het bierpakket is standaard 20 euro, deze kan aangevuld worden wanneer de klant voor duurdere varianten kiest. Het is niet mogelijk een losse bieren te bestellen op de webshop. Mocht dit wel kunnen door een fout in de webshop zal de bestelling ongeldig zijn en zullen wij het bedrag retouneren naar de klant. 

De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden apart vermeld.

Betaling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden in de webshop.

De webshop is gerechtigd om de prijzen en verzendkosten te wijzigen. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op nieuwe bestellingen.

5.    Aansprakelijkheid

MijnSpeciaalbier.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MijnSpeciaalbier.nl. De aansprakelijkheid van MijnSpeciaalbier.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

6.    Betalingstermijn

De betaling dient vooraf te geschieden via de betaalmogelijkheden die op MijnSpeciaalbier.nl worden aangeboden. Indien de Klant ervoor kiest om het product op te halen, kan er ook ter plaatse worden betaald. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, behoudt MijnSpeciaalbier.nl zich het recht voor om de levering op te schorten totdat de betaling is voldaan.

7.    Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van MijnSpeciaalbier.nl totdat de klant de volledige prijs heeft betaald.

8.    Garantie

MijnSpeciaalbier.nl garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Indien de klant een klacht heeft over een geleverd product, dient deze binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan MijnSpeciaalbier.nl.

9.    Leveringsvoorwaarden


      MijnSpeciaalbier.nl zal de producten zo spoedig mogelijk leveren. De levertijd kan echter variëren en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. MijnSpeciaalbier.nl streeft ernaar om de producten binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling te leveren. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. De webshop is niet verantwoordelijk voor de verzending van de bierpakketten en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging, schade, diefstal of verlies van de verzonden producten. MijnSpeciaalbier.nl zal zich echter wel inspannen om ervoor te zorgen dat de producten op tijd en in goede staat worden afgeleverd bij de klant. Indien de Klant ervoor kiest om het product op te halen, kan deze dat doen op het afgesproken moment en op de afgesproken locatie.

Shopping cart close